cena: Nie podano
Oferuję

Oferuję gotowy biznes plan sklepu internetowego pod PUP

Kontakt

Paulina

osoba prywatna

ogłoszenia użytkownika
Poznań 23 Styczeń 2013
Oferuję gotowy biznes plan sklepu internetowego pod PUP
Opis

Chcesz otworzyć własną firmę przy pomocy dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy . Oferuję gotowy biznes plan sklepu internetowego.
Przedmiotem aukcji jest gotowe opracowanie profesjonalnego i skutecznego biznes planu pod jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Biznes Plan został sporządzony zgodnie z wymogami Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dobrze trafiłeś. Jestem osobą, która otrzymała taką dotację we wrześniu 2010.
Prowadzę swój sklep internetowy od Października 2010.

Oferuję Ci

" GOTOWY BIZNES PLAN DO URZĘDU PRACY"
SKLEP INTERNETOWY

GOTOWY WZÓR BIZNES PLAN EKOLOGICZNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO.

Aukcja dotyczy sprzedaży gotowego biznesplanu - bez usługi dostosowania pod konkretnego klienta.
Kupujący powinien osobiście dostosować zapisy do warunków lokalnych (wpisanie danych osobowych, zmiana lokalizacji, nazw inwestycji i konkurencji).

Biznesplan wysyłam na podany adres mailowy natychmiast po otrzymaniu przelewu.

Przykładowy biznesplan składa się między innymi z następujących podpunktów:

I.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Dane dotyczące Lokalizacji
2. Opis Przedsięwzięcia. Rodzaj przedsięwzięcia
2.1Opis produktu.
2.2 Rodzaj oferty
2.3 Główne cechy funkcjonalno-użytkowe produktu
2.4 Elementy przewagi konkurencyjnej oferty
3.Struktura organizacyjna firmy
3.1Charakterystyka właściciela firmy i pracowników
3.2Uprawnienia zawodowe, licencje, koncesje, pozwolenia, certyfikaty właściciela....
3.3 Majątek własny właściciela, jaki będzie zaangażowany w tworzone przedsięwzięcie

II .OCENA RYNKU
4.Analiza popytu – odbiorców
4. Określenie klienta docelowego
4.Preferencje i oczekiwania klienta docelowego
5 .Dostawcy
6.Analiza Konkurencji
7. Narzędzia marketingu Mix
8. Dystrybucja
III. ANALIZA SWOT
IV. ANALIZA FINANSOWA

MASZ MOŻŁIWOŚĆ PRZECZYTANIA FRAGMENTU.
Fragment biznes planu wysyłam pod wskazany adres email.